§ 3. - Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.31.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1990 r.
§  3.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Ministrowi Rynku Wewnętrznego i wojewodom.