§ 4. - Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. - Dz.U.2020.435 - OpenLEX

§ 4. - Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.435

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2022 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.