§ 1. - Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. - Dz.U.2020.435 - OpenLEX

§ 1. - Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.435

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2022 r.
§  1.  2
 Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U.2020.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2022 r.