Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 lipca 1920 r.
w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1-go sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 Maja 1919 roku zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Uwalnia się od cła na przeciąg czasu niezbędnie potrzebne następujące towary:

1) płótna i perkale bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi do 10 m. kw. włącznie poz. 187 p. 1 poz. 188 p. 1;
2) płótna i perkale bawełniane, zawierające w 1 kg. wagi od 10 do 15 m. kw. włącznie; tkaniny zawierające w 1 kg. wagi do 15 metr. kw. włącznie poz. 187 p. 2 poz. 188 p. 2;
3) tkaniny wełniane, z wyjątkiem zrobionych z przędzy czesankowej poz. 199 p. 2;
4) wełniane sukna włościańskie samodziałowe, guniowe, krajki i halina poz. 199 p. 3;
5) tkaniny półwełniane, odzieżowe męskie, na osnowie bawełnianej wagi 1 m. kw. powyżej 500 gr. poz. 200 p. 1;
6) półwełniane sukna włościańskie, samodziały chłopskie i guniowe, wagi w 1 m. kw. powyżej 500 gr. poz. 200 p. 2;
7) bielizna, odzież i drobna konfekcja dziana, z wyjątkiem wełnianej półwełnianej poz. 205 p. 1c i d;
8) bielizna zwykła z tkanin, od których cło zostało zawieszone poz. 209 p. 1a;
9) odzież zwykła, z materjałów, od których cło zostało zawieszone poz. 209 p. 1 a;
10) ryż poz. 2 p. 1, 2, i Uwaga;
11) mąka oprócz ziemniaczanej, kasza i słód poz. 3 p. 1, 2, 3, 4 i Uwaga;
12) warzywa i okopowe świeże, solone, moczone i kwaszone, w opakowaniu niehermetycznem poz. 5 p. 1b i p. 2;
13) ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i niemielona poz. 8;
14) cukier poz. 22 p. 1 i 2;
15) mleko zgęszczone, mączka mleczna z cukrem lub bez, marmelady i powidła z owoców i jagód poz. 24 p. 4;
16) mięso gotowane, suszone, wędzone i marynowane poz. 34 p. 2;
17) wędliny i szynki poz. 34 p. 3;
18) zwierzyna i ptactwo bite poz. 34 p. 4;
19) masło krowie i owcze poz. 36.
20) karpie i inne ryby świeże poz. 37 p. 1b, c.
21) ryby solone, wędzone i suszone oprócz oddzielnie wymienionych poz. 37 p. 3;
22) śledzie wędzone poz. 37 p. 4b.
23) artykuły spożywcze oddzielnie niewymienione poz. 39 p. 1;
24) kości poddane działaniu kwasu siarczanego użyźniające komposty i pudrety poz. 41 p. 3;
25) kości palone, popiół i węgiel z kości poz. 41 p. 4;
26) superfosfaty mineralne poz. 41 p. 5;
27) sadło odsączone, przetopione i przerobione poz. 51 p. 2b;
28) filce do użytku fabrycznego poz. 202 p. 1;
29) kożuchy zwyczajne poz. 56;
30) obuwie wszelkie (płócienne, skórzane, trepki i t. p.) wagi wszelkiej z wyjątkiem luksusowego (lakierowanego, z materji jedwabnej) poz. 57 p. 1a, b, c, p. 2;
31) uprząż zwykła robocza poz. 57 p. 5a;
32) szkło taflowe dęte i lane, nieszlifowane i niepolerowane, grubości do 5 mm. włącznie, białe, półbiałe i zabarwione, naturalnego butelkowego koloru, gładkie bez wzorów i ozdób, o powierzchni do 1 m. kw. poz. 77 p. 6a;
33) kalosze poz. 88 p. 3;
34) pasy napędne kauczukowe, węże kauczukowe z tkaniną lub bez ze spiralą wewnątrz lub bez, bez oplecenia metalowego; gumelastyka do uszczelniania: artykuły techniczne z gumelastyki bez tkanin, jak bufory kauczukowe do pras i kuchni polowych, kule do wentyli i t. p. poz. 88;
35) pasy napędne druciane poz. 156 p. 1a;
36) gotowe pasy napędne skórzane zszywane i sklejane i niezszywane poz. 57 p. 4b, c;
37) pasy napędne konopne i bawełniane (balata) także z dodatkiem przędzy papierowej poz. 194;
38) pasy napędne z sierści wielbłądziej poz. 202 p. 2;
39) liny, linki i sznurki bawełniane do maszyn przędzalniczych i tkackich poz. 183 p. 2a;
40) szpagat "Manilla" do wiązałek poz. 190 p. 1;
41) azotan amonu poz. 98 p. 2;
42) siarczan amonu poz. 98 p. 3;
43) kwas siarkowy wszelkiej koncentracji poz. 108 p. 1a;
44) kwas azotowy i nitroza poz. 108 p. 3a;
45) siarczek sodu, wodorosiarczek sodu, wodorosiarczek wapnia poz. 105 p. 7b, c;
46) kwas solny poz. 108 p. 3b;
47) ziemie farbiarskie: Kasselska i Weroneńska poz. 125 p. 1;
48) łopaty i rydle poz. 160 p. 2;
49) maszyny, narzędzia rolnicze poz. 167 C. p. 1, 2, 3-4;
50) części maszyn rolniczych, sprowadzane razem z maszynami lub oddzielnie poz. 167 C p. 6;
51) papier niesatynowany i nieklejony, z zawartością niemniej niż 60% masy drzewnej, wagi niemniej niż 48 gr. w m. kw. rotacyjnych w rolach o średnicy niemniej niż 70 cm. i w arkuszach poz. 177 p. 2b, I i II;
52) papier, oprócz oddzielnie wymienionego, biały i kolorowy, zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych; papier linjowany i z zawartością masy drzewnej, oprócz oddzielnie wymienionego, i bez masy drzewnej poz. 177 p. 2c I i II;
53) przędza bawełniana na szpulkach drewnianych nitkowana z 2-ch lub więcej nici pojedynczych poz. 183 p. 5a, b, c, d;
54) płótno surowe, lniane i zgrzebne, drelich, parcianka i t. p. poz. 192 p. 2;
55) margaryna poz. 51 p. 5;
56) pilniki, niezależnie od wagi tuzina i raszple poz. 161 p. 1;
57) żarówki w oprawie z nitką węglową czystą lub pokrytą metalem oraz nitką metalową i inną poz. 169 p. 3d I i II;
58) samochody ciężarowe i części ich przywożone razem (oprócz opon) oraz wozy przyczepne do nich poz. 173 p. 8 p. 2;
59) sieci rybackie poz. 190 p. 2;
60) blacha żelazna i stalowa, grubości poniżej 1 mm. poz. 140 p. 4;
61) żelazo taśmowe, szerokości od 1 do 3 cm. i grubości do 1 mm. (pakowe) poz. 140 p. 1;
62) drut miedziany poz. 155 p. 2;
63) kable gołe miedziane poz. 156 p. 2-a;
64) przewodniki elektryczne izolowane niepokryte ołowiem i pokryte (obłożone) ołowiem poz. 156 p. 2-a p. 3;
65) narzędzia stalowe hartowane do obrabiania, świdry spiralne, gwintowniki, rozwiertniki, frezy, piłki okrągłe, narzynki do gwintownic ręcznych i maszyn gwinciarskich, noże do nożyc, sztance, stemple kroidła, numerki i alfabety poz. 161 p. 3a, b, c;
66) sita miedziane, z bronzu fosforowego i z innych stopów miedzi poz. 167 p. 4-a;
67) walce surowcowe, hartowane i niehartowane poz. 150 p. 2-a;
68) butle metalowe do zgęszczonych gazów poz. 153 p. 1-b;
69) drut do szycia na szpulkach, poz. 155 p. 1-g;
70) wata hygroskopijna poz. 182 p. 3;
71) surowiec żelaza w gęsiach - poz. 139 p. 1

Termin wolności celnej dla powyższych towarów określa Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu względnie z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i po uprzedniem zasiągnięciu opinji Komitetu Ulg Celnych.

Art.  2.

W ciągu roku od dnia wprowadzenia w życie taryfy celnej z dnia 4-go listopada 1919 r. t. j. w ciągu roku od 10 stycznia 1920 roku Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu i po zasiągnięciu opinji Komitetu Ulg Celnych ma prawo uwalniać od cła na okres czasu nie przekraczający terminu rocznego od czasu wprowadzenia wzmiankowanej taryfy celnej w życie następujące przedmioty, przywożone z zagranicy:

1) części porcelanowe do artykułów instalacyjnych niemontowane poz. 76 p. 4-a, b, c;
2) łańcuchy stalowe Galla poz. 153 p. 5-b;
3) nitro i amido-pochodne szeregu aromatycznego naftole i sulfopochodne poz. 112 p. 7 i 6;
4) eter siarczany poz. 115;
5) soda amonjakalna i krystaliczna poz. 105 p. 2;
6) oleina z tłuszczów zwierzęcych poz. 51 p. 5;
7) skóry na zgrzebła (gremple) na rzemyczki i na cholewy dla maszyn włókienniczych poz. 55;
8) cholewy i taśmy wałkujące i inne wyroby ze skóry, używane w przędzalnictwie i tkactwie poz. 57;
9) cegły i płyty z kwarcu, dyriasu, klinkieru brukowego i innej masy ceglanej stopionej lub na wpółstopionej; cegły i płyty z magnezytu poz. 72 p. 3-b, c;
10) balony, rurki i bagietki ze szkła białego do fabrykacji lampek żarowych poz. 77;
11) oprawki (czopy, cokle) mosiężne z łebkiem porcelanowym szklanym lub witrytowym, jako części do lampek żarowych poz. 149;
12) rury wiertnicze poz. 152;
13) przybory zecerskie i drukarskie poz. 162 p. 1, 2, 3, 4, 5;
14) gremple i taśmy gremplowe poz. 156 p. 1 f. I, II;
15) paro i elektrowozy; wagony parowe, spalinowe i elektryczne; mechanizmy dźwigów (wind) i podnośników (bez elektromotorów poz. 167 A p. 1-b;
16) silniki spalinowe stałe i przewoźne (lokomobile spalinowe) maszyny do wyrobu lodu; maszyny parowe żeglugowe poz. 167 A p. 1-c;
17) maszyny i aparaty na potrzeby wiertnictwa naftowego poz. 167;
18) łańcuchy na potrzeby wiertnictwa naftowego poz. 153 p. 5;
19) lokomobile parowe (rolnicze) poz. 167 A p. 1 d;
20) turbiny parowe poz. 167 A p. 1-e;
21) obrabiarki do metali poz. 167 A p. 1-g;
22) maszyny do przerabiania wełny czesankowej (Kammgarnspinnerei) i nowej bawełny (Baumwollfeinspinnerei), zgrzeblarki z przynależnemi aparatami, wilki zgrzeblące i wszelkie szarpaki, z wyjątkiem typów budowanych w kraju poz. 167 A p. lh. IV-α;
23) maszyny do fabrykacji wełny czesankowej i nowej bawełny: prząśnice wózkowe (selfaktory) i obrączkowe, z wyjątkiem typów budowanych w kraju poz. 167 A p. lh. IV β;
24) narzędzia oddzielnie niewymienione z żelaza i stali zwyczajnej (świdry ciesielskie i t. p.) poz. 161 p. 2;
25) maszyny i części maszyn używanych do bielenia, farbowania i wykończania towarów z nowej i odpadkowej bawełny, z wyjątkiem typów wyrabianych w kraju poz. 167 A p. lh. V. α, β, γ.
26) części maszyn podlegających zwolnieniu od cła sprowadzone oddzielnie lub razem z maszynami poz. 167 p. 4-a;
27) maszyny elektryczne: prądnice, silniki i przetwornice wszelkie transformatory: wentylatory elektryczne; części maszyn powyżej wymienionych poz. 167 B. p. 1;
28) akumulatory poz. 167 B. p. 2;
29) wodomierze, gazomierze, paromierze poz. 169 p. 1-a;
30) liczniki energji elektrycznej poz. 169 p. 3-c;
31) wozy (wagony) kolejowe, pomostowe platformy i węglarki poz. 174 p. 1-a;
32) cysterny kolejowe poz. 174 p. 1-b;
33) statki żelazne, parowe i nieparowe, rzeczne (do 600 ton pojemności) i statki drewniane, o ile warsztaty krajowe nie będą mogły ich dostarczyć poz. 175 p. 2, 3;
34) liny transmisyjne, konopne, jutowe, lniane i t. p. poz. 190 p. 1.

Oprócz wymienionych w tym spisie maszyn i aparatów, może Ministerstwo Skarbu, w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, uwalniać od cła i inne maszyny i aparaty oraz części ich, typów niewyrabianych w kraju.

Art.  3.

Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, względnie z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i po uprzedniem zasiągnięciu opinji Komitetu Ulg Celnych, ma prawo włączyć do listy przedmiotów wymienionych w art. 1 i w art. 2 niniejszego rozporządzenia nowe przedmioty w ramach uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r.

Nadto Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu może zwalniać od cła lub zniżać cło od przedmiotów, nieprzewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, o ile pochodzą z okręgów poddanych plebiscytowi; ulgi tej udziela się na czas od dnia 10 lipca 1920 r. aż do ukończenia plebiscytu.

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 10 lipca 1920 roku; jednocześnie z dniem tym znosi się rozporządzenie z dnia 20 marca 1920 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów. (Dziennik Ustaw № 37 z dnia 6 maja 1920 r. poz. 213).

Przepis wykonawczy z dnia 18 marca 1920 roku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 1919 roku stosuje się i do niniejszego rozporządzenia.

1 Z dniem 10 października 1920 r. do listy przedmiotów wymienionych w art. 1 nin. rozporządzenia w myśl art. III tegoż rozporządzenia włącza się pochodzące z terenów poddanych plebiscytowi na Górnym Śląsku żelazo i stal w lupach, blokach, dulach, milbars; żelazo i stal sztabowe, szynowe, taśmowe, profilowe, kształtowniki drobno wymiarowe (szerokości lub średnicy powyżej 6 1/4 mm. blacha, płyty, szyny, poz. taryfy 140 p. 1 - 4. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 października 1920 r. w przedmiocie zawieszenia cła od żelaza i stali pochodzącego z terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku. (Dz.U.20.101.673).

Art. 1 zmieniony przez rozporządzenie z dnia 6 listopada 1920 r. Zawieszenie cła od surowca żelaza. (Dz.U.20.105.698) z dniem 10 listopada 1920 r.