Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.53.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1921 r.
o czasowem skróceniu sędziowskiej służby przygotowawczej.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. D. U. № 50 poz. 302 o ulgach co do kwalifikacji na Urząd sędziowski i prokuratorski zarządzam:
§  1. W okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie mogą być aplikanci sądowi dopuszczani do egzaminu sędziowskiego na zasadzie skróconej do półtora roku sędziowskiej służby przygotowawczej.
§  2. Na podstawie skróconej służby przygotowawczej winni być dopuszczani do egzaminu sędziowskiego tylko kandydaci zdolni i pilni, o których na zasadzie świadectw z egzaminów rządowych i wyników aplikacji można przypuszczać, że są dostatecznie przygotowani we wszystkich działach służby sędziowskiej i prokuratorskiej.
§  3. Kandydaci, którzy odbyli skróconą służbę przygotowawczą winni przy egzaminie sędziowskim odpowiedzieć wszystkim wymogom przepisanym dla kandydatów z trzechletnią służbą przygotowawczą, z wyjątkiem przedstawienia pracy domowej (art. 1 ust. 2 ustawy).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy także aplikantów, którzy odbywają już sędziowską służbę przygotowawczą.