Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.725

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 października 1921 r.
o czasowem przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Na zasadzie art. 4 i 9 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 11, poz. 61) w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządza się co następuje:
§  1. Do czasu ustawowego uregulowania kompetencji ciał samorządowych w dziedzinie szkolnictwa zawodowego wszystkie zarządzane przez Tymczasowy Wydział Samorządowy krajowe szkoły i kursa zawodowe oraz szkoły uzupełniające, przemysłowe, i handlowe przechodzą pod zarząd Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z wyjątkiem:

a) niższych szkół rolniczych, b) kursów prowadzonych dotychczas przez patronat rękodzielniczy, c) personelu b. szkoły szewckiej w Kołomyi.

§  2. Wszelkie świadczenia gmin i czynników lokalnych na rzecz szkolnictwa zawodowego, którego zarząd przekazuje się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wpływają do Skarbu Państwa.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.