Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2020 r.
§  3.  Rektor - Komendant określi warunki:
1) realizacji zajęć, o których mowa w § 2, zapewniające bezpieczeństwo osób biorących w nich udział;
2) korzystania z infrastruktury uczelni wojskowej.