Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.919

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  3. 
1.  W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, na wniosek nauczyciela akademickiego albo studenta, rektor uczelni artystycznej może wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury uczelni, określając warunki zapewniające bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury oraz pracowników uczelni.
2.  Formę i tryb składania wniosku oraz udzielania zgody określa rektor uczelni artystycznej, uwzględniając specyfikę i strukturę organizacyjną uczelni.