Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.511

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  2.  Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się.