Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1921 r.
§  4. Przy ogłaszaniu przez władze samorządowe przepisów o otwieraniu i zamykaniu sklepów w dni jarmarczne i targowe obowiązuje tryb postępowania, przewidziany w art. 13 rozporządzenia wykonawczego o czasie pracy w zakładach handlowych (Dz. U. R. P. 1921 r. № 47 poz. 291).