Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1921 r.
§  3. Władze samorządowe, powołane do określania godzin otwierania i zamykania sklepów (art. 2 ust. 4 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu Dz. U. R. P. 1920 r. № 2 poz. 7) ustalą, które kategorje zakładów handlowych, objętych niniejszym rozporządzeniem, winny być otwarte w dni targowe i jarmarczne przez 8 godzin bez przerwy, oraz wydadzą przepisy o godzinach otwierania i zamykania tych zakładów.