Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1921 r.
§  1. Zakłady handlowe, objęte rozporządzeniem wykonawczem o czasie pracy w zakładach handlowych z dnia 22 marca 1921 r., (Dz. U. R. P. № 47 poz. 291) ze względu na naturę pracy w myśl art. 17 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu mogą być otwarte w dni targowe i jarmarczne przez 8 godzin bez przerwy; pracownicy tych zakładów jednakże muszą otrzymać możność spożycia posiłku podczas godzin pracy.