Art. 7. - [Okresy niewliczane do czasu pracy kierowcy] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  7.  [Okresy niewliczane do czasu pracy kierowcy]

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1)
czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;
2)
nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;
3)
dobowego nieprzerwanego odpoczynku;
4)
przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1.