Art. 4a. - [Stosowanie przepisów do motorniczych tramwajów] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  4a.  [Stosowanie przepisów do motorniczych tramwajów]

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do motorniczych tramwajów.