Art. 3. - [Przepisy ustawy a rozporządzenie unijne i umowa AETR] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  3.  [Przepisy ustawy a rozporządzenie unijne i umowa AETR]

Przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR.