Art. 23. - [Ustalenie w układzie zbiorowym pracy innych norm czasu pracy i przerw na odpoczynek] - Czas pracy kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2024 r.
Art.  23.  [Ustalenie w układzie zbiorowym pracy innych norm czasu pracy i przerw na odpoczynek]

W zakresie norm określających czas pracy, obowiązkowe przerwy przeznaczone na odpoczynek w czasie dnia pracy oraz odpoczynek dobowy i tygodniowy, układy zbiorowe pracy mogą przewidywać wyższe normy minimalne oraz niższe normy maksymalne, niż przewiduje to ustawa.