Art. 16. - Czarnogóra-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Warszawa.2012.10.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1255

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2013 r.
Artykuł  16

Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.