Art. 70a. - [Rozpatrywanie wniosków wniosków o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych - odpowiednie stosowanie przepisów] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  70a.  [Rozpatrywanie wniosków wniosków o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych - odpowiednie stosowanie przepisów]

Przepisy art. 67, art. 69 i art. 70 stosuje się odpowiednio w przypadku rozpatrywania wniosków o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.