Art. 58. - [Rodzaje wiz] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  58.  [Rodzaje wiz]

Cudzoziemcowi można wydać wizę Schengen lub wizę krajową.