Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  58.  [Rodzaje wiz]

Cudzoziemcowi można wydać wizę Schengen lub wizę krajową.