Art. 55b. - [Stosowanie do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń przepisów k.p.a. o postępowaniu uproszczonym; wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  55b.  [Stosowanie do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń przepisów k.p.a. o postępowaniu uproszczonym; wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy]
1. 
Do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. 
Do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.