Art. 45. - [Treść zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  45.  [Treść zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego]
1. 
W zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego umieszcza się:
1)
informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006;
2)
wskazanie płci posiadacza zezwolenia;
3)
serię i numer zezwolenia.
2. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się zabezpieczenia techniczne przewidziane rozporządzeniem nr 1030/2002.