Art. 39. - [Cofnięcie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  39.  [Cofnięcie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego]

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego cofa się cudzoziemcowi, jeżeli:

1)
zostało udzielone z naruszeniem art. 9 rozporządzenia nr 1931/2006 lub
2)
cudzoziemiec przestał spełniać warunki do jego udzielenia.