Art. 23. - [Dokumenty wymagane przy przekroczeniu granicy przez cudzoziemca] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  23.  [Dokumenty wymagane przy przekroczeniu granicy przez cudzoziemca]

Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać:

1)
ważny dokument podróży;
2)
ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;
3)
zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.