Art. 20. - [Nabór na stanowiska zastępców Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  20.  [Nabór na stanowiska zastępców Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców]
1. 
Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w art. 17 ust. 3, powołuje Szef Urzędu.
2. 
Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 17 ust. 3, stosuje się przepisy art. 18 i art. 19.