Art. 139d. - [Udzielenie zezwolenia a wymogi dotyczące wykonywania zawodów regulowanych lub działalności] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139d.  [Udzielenie zezwolenia a wymogi dotyczące wykonywania zawodów regulowanych lub działalności]

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.