Art. 130. - [Stosowanie przepisów o zawodach regulowanych i działalności regulowanej] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  130.  [Stosowanie przepisów o zawodach regulowanych i działalności regulowanej]

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.