Art. 113a. - [Strona postępowania w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  113a.  [Strona postępowania w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy]

W postępowaniu w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa, odpowiednio, w art. 98 ust. 1 albo art. 101.