Art. 103. - [Ograniczenie udziału cudzoziemca w postępowaniu w sprawie dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  103.  [Ograniczenie udziału cudzoziemca w postępowaniu w sprawie dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy]

W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi lub cofnięcia mu zezwolenia na pobyt czasowy przy wykonywaniu czynności mających na celu ustalenie okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisu art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego.