§ 2. - Cło wywozowe od otrąb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.85.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1929 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.