Cła wywozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.66.589

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 9 lipca 1927 r.
w sprawie ceł wywozowych.

Na zasadzie art. 7 a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777), zarządza się co następuje:
Pozycję 242 taryfy celnej w zakresie "wywozu" w brzmieniu ustalonem w § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 536) uzupełnia się przez dodanie następującej uwagi:

"UWAGA. Szmaty, skrawki tkanin, stare: liny, powrozy i sznurki; skrawki papieru i makulatura, wymienione w poz. 242, za pozwoleniem Min. Skarbu ......... bez cła".

.Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.