Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 28 grudnia 1932 r.
w sprawie ceł wywozowych.

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Pozycja 258 taryfy celnej, w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 5 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 146), otrzymuje brzmienie następujące:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg zł
258a) Mięso wieprzowe świeże, solone i mrożone w stanie nieprzerobionym z wyjątkiem oddzielnych głów oraz oddzielnych wnętrzności100.-
b) Bekony150.-
c) Szynki peklowane150.-
d) Przetwory mięsa wieprzowego peklowane150.-
Uwaga 1: Towary wymienione w poz. 258, wywożone za zaświadczeniami Ministerstwa Przemysłu i Handlubez cła
Uwaga 2: Towary wymienione w poz. 258, wywożone w małym ruchu granicznym w myśl obowiązujących przepisówbez cła
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 1933 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1933 r. (Dz.U.33.69.515) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1933 r.