Cła maksymalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.9.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 25 stycznia 1928 r.
w sprawie ceł maksymalnych.

Na podstawie art. 7 lit. g, ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) i zgodnie z art. 5 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Ustanawia się maksymalne przywozowe stawki celne wyższe o 200% od stawek celnych stosowanych na zasadzie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 732) w brzmieniu każdocześnie obowiązującem.
Ustanawia się maksymalne przywozowe stawki celne na następujące towary wolne od cła w powołanej taryfie celnej:
Pozycja taryfy celnejNazwa towauCło od 100 kg zł gr
94Garbarskie: drewno, kora, owoce, liście, korzenie, oprócz osobno wymienionych-wszystko w kłodach, kawałkach, mielone lub inaczej rozdrobnione10.-
180 p. 2Węgiel kamienny, antracyt, węgiel brunatny z wyjątkiem proszku12.-
182Koks wszelki12.-
184 p. 2Brykiety - oprócz podpałkowych i z węgla drzewnego12.-
295 p. 3Rtęć500.-
520 p. 1Foki, krety - surowe1.000.-
523 p. 1Kasztanki, tybety, szlinksy, kozy chińskie, angorskie-surowe1.000.-
525 p. 2aKoty, króliki, zające - oprócz strzyżonych, skubanych - surowe1.000,-
527 p. 2aJagnięta - oprócz strzyżonych - surowe, również kwaszone1.000.-
528 p. 2aBarany, oprócz osobno wymienionych, o wadze powyżej 0,4 kg w sztuce; kozy, oprócz osobno wymienionych: surowe, również baranie kwaszone - wszystko niestrzyżone1.000.-
530 p. 1Skóry futrzane osobno niewymienione - surowe1.000.-
720 z p. 1 Uwaga 1Kauczuk surowy, myty - w formie brył, bryłek, sznurów- sprowadzany przez porty polskiego obszaru celnego93.-
977Miedź:
p. 1gąski, bloki, płyty lane, miedź katodowa50.-
p. 2wiórki, opiłki, złomki, miedź cementowa w proszku i brykietach50.-
978Aluminjum:
p. 1gąski, bloki, płyty lane, aluminjum katodowe130.-
p. 2wiórki, opiłki, złomki50.-
979 p. 2Stopy aluminjowe, oprócz osobno wymienionych, i inne metale lekkie oraz ich stopy w wiórkach, opiłkach, ziomkach50.-
980Nikiel i inne osobno niewymienione metale oraz ich stopy:
p. 1gąski, bloki, sześciany, kulki, stożki, również w katodach130.-
p. 2wiórki, opiłki, złomki50.-
981 p. 2Mosiądz, tombak, spiż, bronz fosforowy i inne stopy miedzi w wiórkach, opiłkach, złomkach50,-"
Maksymalne przywozowe stawki celne stosuje się do towarów, które pochodzą z krajów, nie mających z Polską uregulowanych stosunków handlowych, o ile w krajach tych towary, pochodzące z polskiego obszaru celnego, traktowane są przy przywozie gorzej, aniżeli towary innych państw lub popierany jest wywóz towarów do polskiego obszaru celnego zapomocą premji.

Minister Skarbu może uchylać w stosunku do poszczególnych towarów względnie określonych ilości towarów stosowanie ceł maksymalnych przewidzianych niniejszem rozporządzeniem.

Zastosowanie maksymalnych przywozowych stawek celnych do towarów pochodzących z krajów, z któremi nawiązane są rokowania o zawarcie układów handlowych, może być zawieszone na określony czas.
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie dotyczą towarów:
a)
zalegających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych, pocztowych oraz w składach nieurzędowych pozostających pod zamknięciem celnem;
b)
objętych postanowieniami polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 roku (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 370 i 371);
c)
objętych umowami o małym ruchu granicznym.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1928 r.

Z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą rozporządzenia z dn. 22 listopada 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 943), z dnia 11 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 651) i z dnia 21 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 979).

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1932 r. (Dz.U.32.26.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. (Dz.U.33.78.558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 1933 r.

2 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. (Dz.U.28.99.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1929 r. (Dz.U.29.89.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1932 r. (Dz.U.32.19.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 1932 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. (Dz.U.33.78.558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 1933 r.

3 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1932 r. (Dz.U.32.19.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 1932 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1932 r. (Dz.U.32.19.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 1932 r.