Art. 28. - Choroby zakaźne i zakażenia. - Dz.U.2001.126.1384 - OpenLEX

Art. 28. - Choroby zakaźne i zakażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1384

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  28.

Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:

1)
osoby chore na gruźlicę płuc w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie,
2)
osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
a)
błonicę,
b)
cholerę,
c)
dur brzuszny,
d)
dury rzekome A, B, C,
e)
dżumę,
f)
nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo,
g)
tularemię,
h)
zapalenie mózgu,
i)
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
j)
żółtą gorączkę i wirusowe gorączki krwotoczne.