Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 5 lutego 1921 r.
w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek. lekarstw i opłaty za ekspedycję nocną.

Na mocy punktu 13 art. 2 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. № 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw z 1920 r. № 46, poz. 284), mogą pobierać za naczynia do wydawanych lekarstw opłatę podług załączonego cennika.

Art.  2.

Za każdą jednorazową ekspedycję nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać 10 marek.

Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem "cito", "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw; jednocześnie unieważniają się ceny na artykuły objęte dołączonym cennikiem dotychczas obowiązujące na mocy rozporządzeń z dnia 14 sierpnia 1920 r. i z dnia 29 listopada 1920 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. №№ 79 i 116 poz. 535 i 767), oraz znosi się art. 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 1920 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. № 116, poz. 767).

Taksa za naczynia

ceny w fenigach

Flaszki recepturowe.

Flaszki ze szklanemi korkami.

białe

ciemne

białe

ciemne

od

5

do

30

gr.

700

850

na

15

gr.

)

"

30

"

120

"

1000

1200

"

30

"

}

2100

2500

"

120

"

240

"

1250

1550

"

50

"

)

"

240

"

360

"

1550

1850

"

100

"

3500

4200

500

gramowe

2400

2900

"

200

"

4400

5200

1000

"

4000

Flaszki koniczne.

Flaszki injekcyjne.

białe

ciemne

z szeroką szyjką

białe

ciemne

na

15 - 30

gr.

900

1050

na

120

gr.

1400

1650

"

60

"

1000

1200

"

180

"

1650

1950

"

100

"

1300

1550

"

240

"

1800

2100

"

200

"

1650

1950

"

400

2200

2600

"

600

2500

3000

Ampułki do płynów wyjałowionych.

Kroplomierze.

białe

ciemne

na

1

gr.

150

od

5 - 15

gr.

1800

2100

"

2

"

200

"

15 - 30

"

2200

2600

"

30 - 60

"

2500

2900

Słoiki porcelanowe z przykrywkami.

Słoiki ze szklanemi korkami.

na

8

gr.

750

białe

ciemne

"

15

"

800

do

30

gr.

2100

2500

"

30

"

1100

od

30

"

do

60

gr.

2400

2800

"

50

"

1300

"

60

"

"

120

"

3700

4400

"

100

"

2100

"

120

"

2500

"

200

"

2700

Słoiki do pigułek.

Słoiki z korkami z przykrywkami drewnianemi.

do

30

gr.

1200

do

30

gr.

1550

"

60

"

1550

"

60

"

1850

"

120

"

2400

"

100

"

2150

"

200

"

2450

Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych.

Pudełka tekturowe do proszków w opłatkach.

do

12

proszków

400

do

12

proszków

450

ponad

12

"

500

ponad

12

"

600

Pudełka tekturowe owalne.

Pudełka tekturowe do ziółek.

do

30

gr.

250

do

30

grm.

500

od

30

"

do

120

gr.

400

od

30

"

do

100

grm.

650

"

120

"

"

240

"

600

"

100

"

"

200

"

800

"

200

"

"

400

"

1000

Pudełka tekturowe do czopków.

Pudełka tekturowe do plastrów.

do

6

sztuk

600

300

500

ponad

6

"

800

Kapsułki do proszków.

Torebki papierowe.

z

papieru

białego

20

do

30

gr.

50

z

papieru

woskowanego

30

od

30

"

do

100

gr.

70

"

100

"

"

200

"

150

Kapsułki żelatynowe.

Korki.

para

40

do

flaszek

200

gr.

włącznie

50

"

1000

"

"

60

Opłatki do proszków.

para

30