Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.84.563

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 26 sierpnia 1920 r.
Ministra Aprowizacji, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie cen na ziemiopłody, odstawione na poczet kontyngentu. *

Art.  1.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. "O aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21" (Dz. Ust. № 56, poz. 348), oraz zgodnie z art. 7 Przepisów Wykonawczych do tejże ustawy (Dzień. Ust. № 70, por. 474) - ustanawia się następujące ceny na groch, fasolę, bób lub bobik, peluszkę, wykę, łubin, seradellę i kukurydzę, odstawiane na poczet kontyngentu do 15 września 1920 roku włącznie:

za

100 kg

grochu

800

Mk.

"

"

fasoli

900

"

"

"

bobu (bobiku)

600

"

"

"

peluszki

600

"

"

"

wyki

500

"

"

"

łubinu

350

"

"

"

seradelli

450

"

"

"

kukurydzy

500

"

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

* Z dniem 15 września 1920 r. ceny na ziemiopłody, odstawione przez wytwórców rolnych na poczet kontyngentu, ustanowione na okres do 15 września 1920 roku utrzymują się w mocy na okres od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 roku., zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 15 września 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie cen na ziemiopłody odstawione na poczet kontyngentu w okresie od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 roku (Dz.U.20.88.582).