[Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość] - Art. 58. - Centralny Port Komunikacyjny. - Dz.U.2021.1354 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość] - Centralny Port Komunikacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  58.  [Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość]
1. 
Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczonych praw.
2. 
W ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, za jego zgodą, może być przyznana nieruchomość zamienna.