Cena sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.36.171

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 kwietnia 1947 r.
o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617), zarządzam, co następuje:
W uzupełnieniu pkt 1 i zmieniając pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 5, poz. 28), ustała się ceny wyrobów tytoniowych, określone w cenniku, załączonym do rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 21 kwietnia 1947 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą punkt 2 cennika załączonego do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 5, poz. 28).

ZAŁĄCZNIK  1

CENNIK WYROBÓW TYTONIOWYCH POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO

1.Papierosy:
bezustnikowe:Cena za 1 sztukę
Sfinks10,00 zł
Zryw5,00 zł
Grunwald10,00 zł
Górnik5,00 zł
Mocny4,00 zł
2.Cygara:Cena za 1 sztukę
El Aliento30,00 zł
Kopernik25,00 zł
Ratuszowe20,00 zł
La Pintura15,00 zł
Kuba12,50 zł
Ligia10,00 zł
Cigarillos10,00 zł
Cygaretki7,50 zł
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1948 r. (Dz.U.48.62.490) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1948 r.