Cena minimalna ziemniaków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.153.1747

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:
Ustala się cenę minimalną za ziemniaki dostarczone do producenta skrobi na podstawie zawartych umów o dostawę ziemniaków, określoną w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

CENA MINIMALNA ZA ZIEMNIAKI DOSTARCZONE DO PRODUCENTA SKROBI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW O DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW

Cena minimalna za 1 t ziemniaków w złZawartość skrobi w %
12
104,0013,0
104,8013,1
105,6013,2
106,4013,3
107,2013,4
108,0013,5
108,8013,6
109,6013,7
110,4013,8
111,2013,9
112,0014,0
112,8014,1
113,6014,2
114,4014,3
115,2014,4
116,0014,5
116,8014,6
117,6014,7
118,4014,8
119,2014,9
120,0015,0
120,8015,1
121,6015,2
122,4015,3
123,2015,4
124,0015,5
124,8015,6
125,6015,7
126,4015,8
127,2015,9
128,0016,0
128,8016,1
129,6016,2
130,4016,3
131,2016,4
132,0016,5
132,8016,6
133,6016,7
134,4016,8
135,2016,9
136,0017,0
136,8017,1
137,6017,2
138,4017,3
139,2017,4
140,0017,5
140,8017,6
141,6017,7
142,4017,8
143,2017,9
144,0018,0
144,8018,1
145,6018,2
146,4018,3
147,2018,4
148,0018,5
148,8018,6
149,6018,7
150,4018,8
151,2018,9
152,0019,0
152,8019,1
153,6019,2
154,4019,3
155,2019,4
156,0019,5
156,8019,6
157,6019,7
158,4019,8
159,2019,9
160,0020,0
160,8020,1
161,6020,2
162,4020,3
163,2020,4
164,0020,5
164,8020,6
165,6020,7
166,4020,8
167,2020,9
168,0021,0
168,8021,1
169,6021,2
170,4021,3
171,2021,4
172,0021,5
172,0021,5
172,8021,6
173,6021,7
174,4021,8
175,2021,9
176,0022,0
176,8022,1
177,6022,2
178,4022,3
179,2022,4
180,0022,5
180,8022,6
181,6022,7
182,4022,8
183,2022,9
184,0023,0
184,00 23,1 i więcej