Art. 9. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  9.

Komisja Mieszana opracuje w pierwszym rzędzie plan wprowadzenia w życie niniejszej Umowy.

Plan obejmować będzie szczegóły nie wymienione w innych paragrafach Umowy. Plan zostanie zatwierdzony przez oba Rządy. Plan ten można będzie zmienić lub uzupełnić na życzenie jednej ze Stron za obopólną zgodą.

Komisja mieszana przedstawiać będzie odnośnym Rządom swoje propozycje co do wykonania niniejszej umowy, jak również co do wszystkich innych spraw, przekazanych jej przez oba Rządy, jak na przykład:

a)
zawarcia porozumienia dotyczącego wstępu na uczelnie, studiów i egzaminów obywateli Bułgarskich w Polsce i polskich w Bułgarii oraz wzajemnego uznawania świadectw i dyplomów naukowych;
b)
przygotowania w jak najszybszym czasie umowy o wzajemnej ochronie prawa autorskiego;
c)
opracowania umowy prasowej;
d)
zawarcia porozumienia co do wymiany w dziedzinie radiofonii między obu krajami.