Art. 5. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  5.

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą popierały współpracę między organizacjami kulturalno-oświatowymi i młodzieżowymi, ułatwiały wymianę tych organizacyj, wymianę zespołów i imprez sportowych oraz wzajemne organizowanie praktyk zawodowych, obozów i kursów wakacyjnych.