Art. 4. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  4.

Każda z Wysokich Umawiających się Stron będzie ułatwiała na swoim terenie organizowanie wystaw sztuki i pokazów wszelkiego rodzaju, jak również koncertów, transmisyj radiowych, przedstawień teatralnych i filmowych drugiej Strony, a także będzie dbała o uwzględnienie w programach swych rozgłośni audycyj radiowych z zakresu nauki, historii literatury, muzyki, sztuki i innych zagadnień ogólnych, dotyczących kraju i życia drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.