Art. 2. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  2.

Obie Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się:

a)
popierać przekłady na język polski wartościowych dzieł literackich i naukowych bułgarskich, jak również przekłady na język bułgarskich wartościowych dzieł literackich i naukowych polskich oraz ułatwiać wydawanie i wymianę książek, periodyków, prasy codziennej i innych wydawnictw drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony;
b)
wzmacniać i pogłębiać współpracę między przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, teatru, muzyki, filmu i radia obydwu Krajów i współpracować nad usunięciem szkodliwych następstw antysłowiańskiej propagandy niemieckiej w dziedzinie nauki i kultury;
c)
ułatwiać wzajemnie działalność agencji i korespondentów prasowych.