Art. 1. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  1.

Obie Wysokie Umawiające się Strony postanawiają:

a)
organizować katedry i lektoraty języka i literatury bułgarskiej w Polsce i polskiej w Bułgarii oraz wprowadzać do programów nauczania wyższych i średnich zakładów naukowych wykłady z zakresu historii, literatury, geografii i nauk gospodarczych drugiej Umawiającej się Strony, jak również popierać znajomość języka bułgarskiego w Polsce i polskiego w Bułgarii;
b)
zapewnić uczonym każdej ze Stron swobodę badań naukowych w instytucjach naukowo-badawczych drugiej Strony, przy zachowaniu obowiązujących w danym kraju przepisów i ustaw;
c)
popierać wzajemne studia na uniwersytetach i instytutach naukowych obu Krajów, przyznawać na zasadzie wzajemności stypendia dla studentów i naukowców, ułatwiać współpracę stowarzyszeń młodzieży akademickiej oraz wymianę profesorów, naukowców, działaczy oświatowych, studentów i uczniów wszelkich typów i stopni.