Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.32.267

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1919 r.
o budowie łinji kolejowej Płock - Sierpc i przebudowie wązkotorowej linji Nasielsk - Sierpc.

Art.  1.

Poleca się Ministrowi Kolei przystąpić do budowy linji kolei normalnej Płock - Sierpc i przebudowy na normalną wązkotorowej linji Nasielsk - Sierpc.

Art.  2.

Trasę ostateczną linji, oraz projekty zarówno ogólne, jak szczegółowe zatwierdza Ministerstwo Kolei.

Art.  3.

System wykonania robót, jako też system prowadzenia eksploatacji zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei Żelaznych.

Art.  4.

W celu zatrudnienia bezrobotnych do robót ziemnych, do przebudowy linji Nasielsk - Sierpc i budowy Płock - Sierpc przystępuje się niezwłocznie, tymczasowo na rachunek ogólnego kredytu na nowe roboty, przyznanego w pierwszem półroczu 1919 r.

Art.  5.

Kosztorys ostateczny budowy, jako też plan sfinansowania, zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei.