Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.32.266

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1919 r.
o budowie linji kolejowej Łódź - Kutno - Płock.

Art.  1.

Poleca się Ministrowi Kolei przystąpić do budowy linji kolei normalnej Łódź - Kutno - Płock.

Art.  2.

Trasę ostateczną linji, oraz projekty: zarówno ogólny, jak i szczegółowy zatwierdzi Minister Kolei.

Art.  3.

System wykonania robót, jako też system prowadzenia eksploatacji zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei.

Art.  4.

W celu zatrudnienia bezrobotnych, do robót ziemnych kolei Łódź - Kutno - Płock przystąpi się niezwłocznie, tymczasowo na rachunek ogólnego kredytu na nowe roboty, przyznanego w pierwszem półroczu 1919 r.

Art.  5.

Kosztorys ostateczny budowy, jako też plan jej sfinansowania, zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei.

Art.  6.

Kredyt na rok bieżący w ilości 15.000.000 marek uchwala się.