Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.32.268

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1919 r.
o budowie linji kolejowej Kutno - Strzałków.

Art.  1.

Poleca się Ministrowi Kolei przystąpić do budowy linii kolei normalnej Strzałków - Kutno.

Art.  2.

Trasę ostateczną linji, oraz projekty: zarówno ogólny, jak szczegółowy zatwierdzi Minister Kolei.

Art.  3.

System wykonania robót, jako też system prowadzenia eksploatacji zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei.

Art.  4.

W celu zatrudnienia bezrobotnych, do robót ziemnych kolei Strzałków - Kutno przystąpi się niezwłocznie, tymczasowo na rachunek ogólnego kredytu na nowe roboty, przyznanego w 1 - em półroczu 1919 r.

Art.  5.

Kosztorys ostateczny budowy, jako też plan jej sfinansowania zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei.

Art.  6.

Kredyt niezbędny na bieżący rok w ilości dziesięciu miljonów marek uchwala się.