Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.370

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 1919 r.
o budowie kolei Rzeszów-Sandomierz.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do poczynienia wszystkich potrzebnych zarządzeń dla wykonania budowy kolei parowej, normalno-torowej z Rzeszowa przez Kolbuszową, Tarnobrzeg do stacji kolejowej Sobów, jako kolei państwowej głównej, drugorzędnej.

Art.  2.

Budowa rozpocznie się w roku 1919.

Art.  3.

Upoważnia się Rząd do oznaczenia terminu otwarcia ruchu, oznaczenia stacji i przystanków, opracowania projektów: ogólnego i szczegółowego, ułożenia kosztorysu budowy, sfinansowania budowy kolei.

Art.  4.

Eksploatacja, ruch pociągów, prowadzone będą wedle ustaw i przepisów, obowiązujących na kolejach państwowych.

Art.  5.

Wydatki, niezbędne do wykonania robót w roku bieżącym, należy wstawić do budżetu na drugie półrocze 1919 roku.

Art.  6.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Kolei.

Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.