Art. 4. - Brzmienie ustawy o postępowaniu karnem w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.445

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.
Art.  4.

Wykonanie ustawy niniejszej panicza się Ministrowi Sprawiedliwości.