Art. 3. - Brzmienie ustawy o postępowaniu karnem w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.445

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w województwach: poznańskiem i pomorskiem z upływem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ją ogłoszono.