Art. 50. - [Porzucenie broni lub amunicji] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  50.  [Porzucenie broni lub amunicji]

Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.